www.facebook.com/rabatamasi.moraferenc

www.moraferencaltalanosiskola.webnode.hu

 

 

Fenntartónk:

 

KLEBELSBERG KÖZPONT - SOPRONI TANKERÜLETI KÖZPONT

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 9.

 

"Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel."

 

Paulo Coelho

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

 

Tisztelt Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy tanévnyitó ünnepségünket 2019. szeptember 02-án 8 órai kezdettel tarjuk meg.

Az első napon 3 osztályfőnöki órát tartunk, ebéd után aki szeretne kikérővel hazamehet.

Tankönyvosztás  szintén ezen a napon lesz a gyerekeknek.

 

Tisztelettel:

                                       Gönye-Tóth  Anett

                                         Intézményvezető

 

 

A TANÉV RENDJE

2019/2020

 

 

BEIRATKOZÁS

2019. ÁPRILIS 11. 8.00-19.00

2019. ÁPRILIS 12. 8.00-19.00

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek és szülő nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)  

- A gyermek és szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)

- óvodai szakvélemény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 93. §

- szakértői bizottság szakértői véleménye 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)  

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (3)

- Nyilatkozat a törvényes képviseletről -  ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

 

Tájékoztatom, hogy a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelés intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2019/2020. tanévben a szülő a gyermeke számára

                valamelyik egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatást vagy

                az iskola által szervezett etika oktatást igényli.

Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Mivel a felvételt követően kötelező diákigazolvány készíteni a gyermekeknek, ezért ajánljuk, hogy az okmányirodai tumultus elkerülése érdekében kérjenek időpontot az ehhez szükséges fénykép elkészítéséhez.

Az okmányirodában szükség lesz a gyermek útlevelére (személyi igazolványára), születési anyakönyvi kivonatára, lakcímkártyájára. Az ott kapott ún. NEK azonosítót tartalmazó adatlapot kell majd leadni iskolánkban a felvételt követően.

 

Rábatamási, 2019. április 1.                                                                                       Gönye-Tóth Anett

                                                                                                                                  intézményvezető

 

Az OKTATÁSI HIVATAL tájékoztató anyaga

Cím: A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI
RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE
KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ
GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS
TŰKRÉBEN

 

A tájékoztató letölthető innen:

 

36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt.pdf

 

INGYENES TANKÖNYVEK

 

 

KÖZNEVELÉS ÁLLAMI FENNTARTÓINAK
FOLYAMAT EGYSÉGESÍTÉSE és ELEKTRONIZÁLÁSA

 

KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány.pdf (1622124)

 

 

Kapcsolat